O nás

Současnost

V současné době zde na zámku v Martinicích provozujeme zámecké vetešnictví a pořádáme mnoho kulturních akcí/výstavy, koncerty, Benefiční prodej, dětský den, promítání, sraz veteránů, …./

Nyní je zde otevřeno muzeum Zlaté české ručičky.

 

Budoucnost

Chceme zde vytvořit multifunkční ateliéry pro podporu sběratelství, řemesel, které v dnešní době již zanikají či již úplně zanikly. Dále zde plánujeme vytvořit galerii pro výstavy zde vytvořených děl a podporu ostatních umělců.

 

HISTORIE ZÁMKU

Martinice byly založeny ve Svatavině újezdu pravděpodobně už ve 13. století, první doložená historická zpráva o vsi však pochází až z roku 1352, kdy je ves připomínána při kapitule vyšehradské.

V roce 1588 dostavěl tehdejší majitel Martinic Trystram Lukavecký z Lukavce ve vsi tvrz, téměř o sto let později pak nový vlastník Jiří Vražda z Kunvaldu vystavěl naproti staré tvrzi raně barokní zámeček (dokončen v roce 1680). Zatímco barokní budova zámečku, i když značně přestavěná a ve špatném stavu, stojí dodnes, po bývalé tvrzi se nedochovala ani stopa. Zámek je jednopatrová budova obdélníkového tvaru. V přízemí i v patře jsou na vnitřní straně do bývalého nádvoří zazděny arkády. Nad vchodem je erb Vraždů z Kunvaldu se znamením dvounohého dráčka s kohoutí hlavou.